ბიზნესის სკოლა. საძიებო საგარეო ვაჭრობა იმპორტი ექსპორტი

ბიზნესის სკოლა

EENI - Business School - ბიზნესის სკოლა

საძიებო საგარეო ვაჭრობა საძიებო საგარეო ვაჭრობა Master International Trade

EENI (ბიზნესის სკოლა) გთავაზობთ სხვადასხვა სპეციალობებში მაგისტრის საერთაშორისო ბიზნესი:

- მაგისტრი საგარეო ვაჭრობა და საერთაშორისო მარკეტინგი
ინკოტერმი, ლოგისტიკა, საბაჟო, სეგმენტაცია, გავრცელების, პოპულარიზაცია ...

- მაგისტრი საერთაშორისო ბიზნესის, გლობალური მარკეტინგი და ინტერნაციონალიზაცია MIB აღმასრულებელი
გლობალური და პრაქტიკული ხედვა საერთაშორისო ბიზნესის, int. მარკეტინგი, რეგიონალური ბაზრების, ახორციელებს საქმიანობას ...

საძიებო საერთაშორისო ბიზნეს სპეციალიზაციით ...

- სამაგისტრო ბიზნესი აზია

- სამაგისტრო ბიზნეს აზია წყნარი ოკეანის რეგიონი

- სამაგისტრო აფრიკაში ბიზნესი

- პროგრამები ბიზნესი ამერიკის

- სამაგისტრო მუსულმანები ქვეყნის

CV
EENI (ბიზნესის სკოლა) Scholarships

იმპორტი ექსპორტი

EENI (ბიზნესის სკოლა) არის გლობალური ბიზნესის სკოლის სპეციალიზირებულია საგარეო ვაჭრობა და საერთაშორისო ბიზნესი და გლობალური მარკეტინგული მეტი 4.000 სტუდენტი 100 ქვეყანაში. კურსები ხელმისაწვდომია: ინგლისური, ფრანგული, პორტუგალიური, არაბული, ესპანური, ... EENI გაწევრიანებულია საერთაშორისო კომისიის დისტანციური სწავლების (გაერო)

UN

Pza J Sentis, 1. 43002 Tarragona
ესპანეთი ევროპის
Telef 34 977-591673.
© 1995-2015 EENI Business School
ბიზნესის სკოლა.
EENIესპანეთი ევროპის

Master