Handel Shögskolan EENI. Magister Internationell Handel Importera Utförsel

Handel Shögskolan

EENI - Business School - Handel Shögskolan

Exportera Swedish / Svenska Magister Internationell Handel


EENI Magister Internationell Marknadsföring Master International Business (14th utgåva, e-lärande , + 500 elever / 100 länder)

Magister Internationell Handel

EENI erbjuder olika inriktningar av Magister i internationella
verksamhet:

- Magister i utrikeshandel och internationell marknadsföring
Incoterms, logistik, tull, segmentering, distribution, marknadsföring ...

- Magister in International Business, Global Marketing och Internationalisering MIB verkställande
Global och praktisk syn på internationella affärer, int. marknadsföring, regionala marknader, att göra affärer i ...

Magister i internationella affärer specialisering på ...

- Magister Business i Asien

- Magister Business Asia Pacific Region

- Magister i Afrika Business

- Magister Business i Amerika

- Magister muslimer länder

CV
EENI Stipendium

EENI Handel Shögskolan

Masterprogram och Internationell Handel
Globalisering, utförsel - Dokument, Tull, Kontrakt, leveransvillkor, Logistik, kreditiv - dokumentär kredit, Finans

Master Internationell Marknadsföring
Marknadsföring, Marknads, Export Avdelningen, Pris (utförsel ), Promotion, Google positionering, produkt, segmentering Varumärke positionering, distribution

Master Executive Internationell Handel, Marknadsföring och Internationalisering
Utrikeshandels, Marknadsföring, e-handel, interkulturell management, internationalisering. Utländska direkt investeringar.