Kwebhizinisi SiSwati Mhlabuhlangene Wezohwebo i-Export Í-Afríka Sikhwahlande


EENI Business School Kwebhizinisi School

International Business Master International Business
Master  International Kwebhizinisi
Wezohwebo
Globalization
- Isingeniso
- (International Trade)
- (Foreign Trade)
- Mhlabuhlangene
- GATT
- WB
- INhlangano yoHwebo yamaZwe oMhlaba WTO
- Úmhlâba
- Ezokubala
- International Kwebhizinisi
Ukutshalwa Ngqo Kwezimali Emazweni Angaphandle
- (Internationalization)
- UNCTAD
International Contracts
- (Arbitration)
Logistics
- Phakethe
- (Supply chain)
- (Multimodal)
- (Freight)
e-Kwebhizinisi
(CRM, SCM, ...)
Incoterms
EXW, FOB, CIF, DDP, ...
- (Incoterms)
- (Prices)
i-Export - Import Export Documents
- (Incoterms)
- (Customs)
Customs
- (Customs Union)
- Ubumbano Lwamazwe AseYurophu
International Payments
- (Letter of credit)
- (documentary credit)
- (bank transfer)
- (cash payment)
- (conditions of payment)
- (advance payment)
Finance Import Export
- (Bond)
- (Futures contract)
- (Guarantee)
i-Export Export Department
- I-Export
- (Manager)
Global Marketing
International Marketing
- Isingeniso
- (Marketing Mix)
Market research
PEST
Product Policy
Pricing Strategy
- (Incoterms)
International Promotion
- (Fairs)
- (Advertising)
- (Public Relations)
- (Positioning)
International Distribution
- (consultant)
- (Representative)
- (Salesman)
- (Saleswoman)
- (Retailing)
- (License)
- Umsebenzi wokuxhumanisa
- (Procurement)
- (Tenders)
Segmentation, Brand, Positioning
- Isingeniso
- (Segmentation)
- (Brand)
- (Positioning)
kwemvelo - Environment and International Trade
- Kwemvelo
ukuphathwa - Intercultural Management
- Hall / Hofstede
- Lukholo
Internationalization
- (Comparative Advantage)
- (Value Chain)
SWOT
International Markets
- (Doing Business)
- (Emerging markets)
I-Ashiya
- ESCAP
- ASEAN
- ADB
- APEC
- Ezomnotho
IShayina INdiya
- Isingeniso
- Ezomnotho
- I-Export
- (Import)
Wezohwebo
- (Market)
- (Logistic)
- (Customs)
- (Industry)
- (History)
Kwebhizinisi
- ISingapholo
- IViyethina
- IJaphani
- INdonesiya
- IMaleshiya
- I-Irani
- IPhakhistani
IMelika
- Ezomnotho
- I-Export
- (Market)
- (Logistic)
- IADB
- NAFTA
- MERCOSUR
- CAN
Kwebhizinisi
- IBhurazili
- IMekisikho
- IJentina
- IPhanama
- IKholombiya
- IMelika
Í-Afríka
- Ezomnotho
- AfDB
- (AU)
- (NEPAD)
- (COMESA)
Kwebhizinisi / Doing Business in
- INayijeriya
- INingizimu-Afrikha
- IMorokho
- Middle East
- Ezomnotho
- (IDB)
- (OIC)
Kwebhizinisi
- IGibhithe
- Bunye bema-Arabhu
- I-Arabhiya
IYurophu
- Ezomnotho
- Ubumbano Lwamazwe AseYurophu

Kwebhizinisi
- Í-Rashîya
- IThekhi
- Sipeyini
- IRiphablikhi yeShekhi
Lúlwîmi
- SíNgísi
- SíFulentji
- Sipanishi
- SiPutúkezi
- SíArabi

Scholarships

CV EENI
Ubumbano Lwamazwe AseYurophu EU
Ubumbano Lwamazwe AseYurophu
Students : +4.000
Countries : +100
Methodology :
e-learning
Lúlwîmi: SíNgísi SíFulentji Sipanishi SiShayina SiPutúkezi SíArabi SíRashîya
Members of the International Commission on Distance Learning Mhlabuhlangene
Mhlabuhlangene UE

 Diploma
Pza J Sentis, 1. 43002 Tarragona Sipeyini
Ubumbano Lwamazwe AseYurophu
Tel. 34 977-591673
Copyright
EENI.
Izicelo