Romela seyantle Mose ho mawatle Tsamaiso International kgwebo Matjhaba dikgwebo Afrika Borwa


EENI Business School Business sekolo

International Business Master International Business

Master  matjhaba dikgwebo
Mose ho mawatle
Tsamaiso
International kgwebo
Globalization
- Nehelano
- International kgwebo
- (Foreign Trade)
- Ditumellano
- GATT
- WB
- WTO
- Lefatshe
- Dipalopalo
- Matjhaba dikgwebo
Foreign Direct Investment
- (Internationalization)
- UNCTAD
- Kopanya and acquisitions
konteraka matjhaba
- Moahlodi
- Molao
Logistics
- Thotha
- Mekgwa
- Enshora
- Seshoba
- Supply (fa) chain
- (Multimodal)
- Sekepe sa thepa
- (Freight)
- Setshehetso
e-Kgwebo
- Eleketeroniki bohwebi
- Tshaeno
(CRM, SCM, ...)
Incoterms
EXW, FOB, CIF, DDP, ...
- Thotha
- (Incoterms)
- Theko (Prices)
tokomane hwebisa romela seyantle
- Tokomane
- Thotha
- (Incoterms)
- Meetlo (Customs)
meetlo
- (Customs Union)
- Tsamaiso
tefo ditefo matjhaba
- Lengolo of credit
- (documentary credit)
- Banka transfer
- Tjhelete payment
- (conditions of payment)
- (advance payment)
- Dithekisetsano
matjhaba - Finance Import Export
- Tlamo (Bond)
- Bokamoso contract
- Ho ema paneng
romela seyantle lefapha
- Romela seyantle
- Molaodi
- Mongodi
Global Marketing
matjhaba
- Nehelano
- (Marketing Mix)
- Thekiso
patlisiso mmaraka
PEST - Tshekatsheko
- Naha
- Mohlala
- Taba study
Polotiki - Product Policy
- Setefikeiti
- Tlhahiso
- Letshwao
- Boleng
theko Pricing Strategy
- Putsang
- Tefo ya ho kena he
- Tshekatsheko
- (Incoterms)
- Taba study
- International Promotion
- Pontsho
- Papatso
- (Public Relations)
- Dibroushara
- (Positioning)
- Enjene ya ho fuputsa optimization
- Enjine ya patlo
aba matjhaba
- Tidima
- Moemedi
- Morekisi
- (Saleswoman)
- (Retailing)
- Laesense
- Kamano
- (Procurement)
- Lengolo la tekanyetso
sekemente letshwao la kgwebo
- Nehelano
- Sekemente
- Letshwao la kgwebo
- (Positioning)
tikoloho - Environment and International Trade
- Tikoloho
Dithuto - Intercultural Management
- Sepheo
- Dithekenoloji
- Mekgwa
- Hall / Hofstede
- Tumelo
Internationalization
- Comparative molemo
- (Value Chain)
SWOT - Qeto
Matjhaba Ditjhaba
International Markets
- (Doing Business)
- (Emerging markets)
- Asia
- Ditumellano
- ESCAP
- ASEAN
- Asian Development banka ADB
- APEC
- Ekonomi
Tjhaena - China India
- Nehelano
- Ekonomi
- Romela seyantle
- Hwebisa
mose ho mawatleTsamaiso International kgwebo
- Mmaraka
- (Logistic)
- Meetlo (Customs)
- Khampani
- Matsoho
- Hisetori
Kgwebo
- (Vietnam)
- Japane
- (Indonesia)
Amerika
- Ekonomi
- Romela seyantle
- Mmaraka
- (Logistic)
- Inter-American Development Banka IADB
- NAFTA
- MERCOSUR
- CAN
Kgwebo
- (Colombia)
- US
Afrika
- Ekonomi
- African Development bankaAfDB
- (AU)
- (NEPAD)
- (COMESA)
Kgwebo
- Afrika Borwa
Botjhabela Bohare
- Ekonomi
- Islamic Development Banka (IDB)
- Mokgatlo of the Islamic Conference (OIC)
Kgwebo
- Egepeta
Yuropo Yoropo Jiropo
- Ekonomi

Kgwebo
- Rashea
puo dipuo ithuta
- Senyesemane
- Sefora
- Sepanishi
- Sepotoketsi
- Se arab


Scholarships


CV EENI
 EU
European Union
Moithuti : +4.000
Ditjhaba: +100
Methodology :
E-ithuta Taba study
Puo dipuo: Senyesemane Sefora Sepanishi Setjhaena Sepotoketsi Se arab Serashea
Members of the International Commission on Distance Learning United Nations
 UE

 Diploma
Pza J Sentis, 1. 43002 Tarragona
European Union
Tel. 34 977-591673
Tumello ya bangwadi EENI.

Lesoha Lengolo la boikopelo Thuto Ithuta