Ti ìlú mìírànàjèjì Iÿë òwò Èdèe Yorùbá Naìjírìà Áfíríkà Nijẹr


EENI Business School Business ilé êkö gíga


International Business Master International Business

Master alákoso
Ti ìlú mìírànàjèjì
Iÿë òwò
Globalization
- Ìbërë ìweörö àsôÿájúìfihàn
- (International Trade)
- (Foreign Trade)
- Àkójọẹgbẹ́ Ìṣọ̀kan àwọn Orílẹ̀-èdè
- Àdéhùn
- GATT
- WB
- Àgbájo Ìsòwò Àgbáyé WTO
- Ayéaráyé
- Ëtàn
- Ti ìbálò láárín àwôn orílè èdè
- Çjö tó kan ni
Foreign Direct Investment
- (Internationalization)
- UNCTAD
- Owó-ìpamôowó-ìlélëöÿô
ìpínhùnàdéhùnìpinnu ti ìbálò láárín àwôn orílè èdè
- Gbígbôdídájôfúnìlàjàìlàníjà
- Ìlànà
Logistics
- Ÿí kúrò nílùú yö rékôjáÿe àríyá
- Ìlànàìwàìtò lêsçsçôná tí a fí ÿe nkan
- Ìmúdájúmímúdájúowó ìdábòbòìÿúra
- Àpótíagolo
- (Supply chain)
- (Multimodal)
- Ôkõ
- Çrù ôköçrù wíwo
- Õnà
- Ôgbà irin/igi ojú irin rélùwé
e-çjö tó kan ni
- Àmí orúkô kíkô sínú ìwé láti fi ÿe ëríìfôwôsí
- Ìgbésê
(CRM, SCM, ...)
Incoterms
EXW, FOB, CIF, DDP, ...
- Ÿí kúrò nílùú yö rékôjáÿe àríyá
- (Incoterms)
- Iye
ìwé ërí ìwé ìrídìí nkanìwé àÿç ìtumö pàtàkììtumö abênúìwàôjà òkèrè ôjà tí a fi ránÿê sí ilëmíràn fún títà
- Ìwé ërí ìwé ìrídìí nkanìwé àÿç
- Ÿí kúrò nílùú yö rékôjáÿe àríyá
- (Incoterms)
- Àÿà ìÿeìÿëdálëìwà búburúìlò
àÿà ìÿeìÿëdálëìwà búburúìlò
- (Customs Union)
- Ìtësíwájú ìrìn
àdásan ti ìbálò láárín àwôn orílè èdè
- (Letter of credit)
- (documentary credit)
- Gbígbé lọ
- Owó
- (conditions of payment)
- (advance payment)
- Ìÿeêtö
- Ewuìdáwôléìdágbá
owó ìnáwó ti ìbálò láárín àwôn orílè èdè
- Owó nínáowó tákàdáìgbà ìsìsìyí
- Ìwé àdéhùn ìsanwóìwé àdéhùn ÿiÿe õkan (Bond)
- (Futures contract)
- Onígbowóërí
- Ìbôlôwô ewu
ôjà tí a fi ránÿê sí ilëmíràn fún títà apáìsösàkaaní
- Ôjà tí a fi ránÿê sí ilëmíràn fún títà
- Olùpínfúnni
- Akõwé
Káríayé Global Marketing
ti ìbálò láárín àwôn orílè èdè
- Ìbërë ìweörö àsôÿájúìfihàn
- (Marketing Mix)
- Wíwé èwé
- Ìta ôjà gbàýjo
ìwá lí àwáríìwádìí ôjà
PEST - Ìtú sí wêwêìtúká sí kékèké
- Ilê ìbí çniìlú
- Ewuìdáwôléìdágbá
- Àpçrçàwòÿeàwòrán
òpin iÿë oyè iÿë ìtöjú ìlú ètò ÿíÿe ètò aláÿç
- Ìjẹ́rìísí
- Ìmúwá
- Àÿç ìtösí nìkan
- Múyé
iye ëtàn
- Níbùkún
- Nájê
- Ìtú sí wêwêìtúká sí kékèké
- (Incoterms)
- Owó nínáowó tákàdáìgbà ìsìsìyí
ìsúnsíwájú ti ìbálò láárín àwôn orílè èdèn
-
- Pípolówó
- Ìpolongo
- (Public Relations)
- Ìwé ìpolówó
- (Positioning)
- Alugọ́ rítíìmù
- Ìwádìíjálẹ̀ ẹńjìnnì
- Ohun èlo ìṣàwárí
pínpín nkan ìpínfúnni ìfônká ti ìbálò láárín àwôn orílè èdè
- Agbani nímörànapèròalámörànçnití nÿIÿê apèrò
- Aÿojú-çniaÿoju
- Oníÿòwò
- Oníÿòwò
- Ôjà õkan wêwêàtútà
- Fún ní ìwe
- Àsopọ̀ kọ̀ ǹpútà ilé-iṣẹ́
ìkékúròìrépé àmí ara ôjà títà Segmentation, Brand, Positioning
- Ìbërë ìweörö àsôÿájúìfihàn
- Ëtàn
- Káríayé
- Ìkékúròìrépé
- Àmí ara ôjà títà
- (Positioning)
àyíkáàdúgbò - Environment and International Trade
- Àyíkáàdúgbò
ìyìn - Intercultural Management
- Láìÿõtún-láìÿòsì
- Õnà ÿíÿe nkanàpçrçìroìmõàpéjúwe
- Ìlànàìwàìtò lêsçsçôná tí a fí ÿe nkan
- Hall / Hofstede
- Ìsìn êsìn
Internationalization
- Comparative àýfàní (Comparative Advantage)
- (Value Chain)
SWOT - Ìparíìÿetánìpinnuòpinìgúnlëàgbálôgbábö
Ti ìbálò láárín àwôn orílè èdè Orílë èdè
- (Doing Business)
- (Emerging markets)
Éÿíà
- Àdéhùn
- ESCAP
- ASEAN
- Éÿíà Development Bank ADB
- APEC
- Ìtö ômôdé
Orile-ede Agbajumo Olominira Shaina
- Ìbërë ìweörö àsôÿájúìfihàn
- Ìtö ômôdé
- Ôjà tí a fi ránÿê sí ilëmíràn fún títà
- Ìtumö pàtàkììtumö abênúìwàôjà òkèrè
ti ìlú mìírànàjèjìiÿë òwò
- Ôjà
- (Logistic)
- Àÿà ìÿeìÿëdálëìwà búburúìlò
- Çgbê
- Aápôniÿê oníÿòwò
- Íwé ìtàn
çjö tó kan ni
- (Vietnam)
- Ìránì
Amẹ́ríkà
- Ìtö ômôdé
- Ôjà tí a fi ránÿê sí ilëmíràn fún títà
- Ôjà
- Inter-Amëríkà Development Bank IADB
- NAFTA
- MERCOSUR
- CAN
çjö tó kan ni
- Brasil
- Kòlómbìà
- Ìpínlẹ̀ Ìsọ̀kan Ilẹ̀ Amerika
Áfíríkà
- Ìtö ômôdé
- Áfríkà Development BankAfDB
- Áfríkà Union (AU)
- (NEPAD)
- (COMESA)
çjö tó kan ni
- Naìjírìà
- Guusu Afrika
- Middle East
- Ìtö ômôdé
- (IDB)
- (OIC)
çjö tó kan ni
- Ìtö ômôdé

çjö tó kan ni
èdè kôkà ÿe-àÿàròfiyèsí
- Èdè Gẹ̀ẹ́sì
- Faranse
- SipanIsi Panyan
- Ede Portugi
- Ede Arabia
Ôgbôn ìwé mímö ànfàmí láti kô ìwé lóöfê
Scholarships

CV EENI
 EU
European Union
Akòwéökàwé : +4.000
Orílë èdè: +100
Methodology :
e-learning
Èdè: Èdè Gẹ̀ẹ́sì Faranse SipanIsi Panyan Sainiisi Ede Portugi Ede Arabia Ede Roosia
Members of the International Commission on Distance Learning Àkójọẹgbẹ́ Ìṣọ̀kan àwọn Orílẹ̀-èdè
Àkójọẹgbẹ́ Ìṣọ̀kan àwọn Orílẹ̀-èdè UE

ìwé ìjáde ilé ëkö gígaìwé tí àwôn aláÿç ilé-ëkô gíga fi ôwô sí Diploma
Pza J Sentis, 1. 43002 Tarragona
European Union
Tel. 34 977-591673
Copyright
EENI.
Ìforúkôsílê nínú ìwé Ìwôlé Ìtö ômôdé Kôkà ÿe-àÿàròfiyèsí